Tel: +977 061 522256, 583456 | Telephone Notice No: 1618061533456 | E-Mail: info@kanyacampus.edu.np
Affiliated To: NEB and TU    Webmail  
“Qualitative Higher Education To The Girls In Respectable Academic Environment”
Home › News

कन्या जर्नलको लोकार्पण गरिएको छक्याम्पस अध्यक्ष योगेन्द्र प्रधान, प्राध्यापक संध अध्यक्ष डा. भुमिराज बास्ताकोटी र क्याम्पस प्रमूख सुरेस कुमार मानन्धर ज्यूहरु द्वारा कन्या क्याम्पसको कन्या जर्नल लोकार्पण गरिएको छ ।