Tel: +977 061 522256, 583456 | Telephone Notice No: 1618061533456 | E-Mail: info@kanyacampus.edu.np
Affiliated To: NEB and TU    Webmail  
“Qualitative Higher Education To The Girls In Respectable Academic Environment”
Home › News

कन्या क्याम्पसमा २०७९ का छात्राहरुलाई बिदाई तथा सम्मान गरियो
कन्या क्याम्पसमा २०७९ कक्षा १२, चार वर्षे स्नातक चौथो सत्र तथा तीन वर्षे स्नातक तेस्रो सत्रका छात्राहरुलाई बिदाई कार्यक्रम सम्पन्न गरिएको छ ।